ĐIỀU CHỈNH TAXI OUT FUEL TRONG KHUNG GIỜ CAO ĐIỂM

Kính gửi các anh chị.

Theo thống kê của phòng FOM, khung giờ cáo điểm khai thác tại HAN và SGN là từ 0h00 đến 13h00 UTC, trong khoảng thời gian này lượng taxi out tăng lên, cụ thể như sau:

HAN

321

350

787

AT7

Khung giờ cao điểm (07:00-19:59LT)

400

800

650

200

SGN

321

350

787

AT7

Khung giờ cao điểm (07:00-19:59LT)

550

950

750

200