Sân bay không dùng APU

Lưu ý: Check lịch bay hàng ngày
Check CFP – nếu các tàu hỏng APU không xếp lịch đi Thành Hóa, Pleiku, Chu Lai, Cần Thơ
Tàu hỏng APU có 3 dạng
1 APU – INOP toàn bộ: cần cả 3 xe hoặc tối thiểu cần xe Điện GPU và Khởi khí (ASU)
2. APU chỉ hỏng BLEED — tối thiểu cần xe khởi động khí (ASU)
3. APU chỉ hỏng GEN — Tối thiển cần xe điện GPU
Điều phái chỉ chấp nhận kế hoạch bay khi sân bay đủ điều kiện như trên cho tàu hỏng APU
Trực ban- Update tàu hỏng APU và đối chiếu lịch bay hàng ngày – CFRM với OCC trước chuyến bay
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ MÁY BAY HỎNG APU

Update: 5/2018

City/airport

GPU
Xe điện

ACU
Xe khí
lạnh

ASU
Xe khởi
động khí

Ghi chú

1

Nội bài

VVNB/HAN

X

X

X

2

Hải phòng

VVCI/HPH

X

X

3

Thanh Hóa

VVTX/THD

X

Không chấp nhận tàu hỏng APU

4

Vinh

VVVH/VII

X

X

5

Đồng hới

VVDH/VDH

X

X

6

Huế

VVPB/HUI

X

X

7

Đà Nẵng

VVDN/DAD

X

X

X

8

Chu Lai

VVCA/VCL

X

Không chấp nhận tàu hỏng APU

9

Quy Nhơn

VVPC/UIH

X

X

10

Pleiku

VVPK/PXU

X

Không chấp nhận tàu hỏng APU

11

Cam ranh

VVCR/CRA

X

X

12

Buôn Mê Thuột

VVBM/BMV

X

X

13

Đà lạt

VVLK/DLI

X

X

14

Tân Sơn Nhất

VVTS

X

X

X

15

Cần thơ

VVCT/VCA

X

Không chấp nhận tàu hỏng APU

16

Phú Quốc

VVPQ/PQC

X

X

X

Lưu ý: Check lịch bay hàng ngày
Check CFP – nếu các tàu hỏng APU không xếp lịch đi Thành Hóa, Pleiku, Chu Lai, Cần Thơ
Tàu hỏng APU có 3 dạng
1 APU – INOP toàn bộ: cần cả 3 xe hoặc tối thiểu cần xe Điện GPU và Khởi khí (ASU)
2. APU chỉ hỏng BLEED — tối thiểu cần xe khởi động khí (ASU)
3. APU chỉ hỏng GEN — Tối thiển cần xe điện GPU
Điều phái chỉ chấp nhận kế hoạch bay khi sân bay đủ điều kiện như trên cho tàu hỏng APU
Trực ban- Update tàu hỏng APU và đối chiếu lịch bay hàng ngày – CFRM với OCC trước chuyến bay
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ MÁY BAY HỎNG APU

Dear all

Hôm nay có sự vụ  tàu bay VN326 cco1 MEL hỏng APU BLEED, chuyến bay xếp đi Thanh Hóa

Trước chuyến bay tổ bay có cfrm với DP nhà ga thì được xác định có xe khởi động khi song khi ra đến Thanh Hóa thì thực tế là không có

Thực sự may mắn là sau đó APU khởi động lại được và có khí nén để khởi động động cơ — hú hồn

Sự việc này là do

OCC sếp lịch không để ý, DP OCC vẫn làm CFP mà không check

Điều phái FTC không để ý vẫn cho thực hiện chuyến bay đi thanh hóa với APU hỏng

Trực ban và DP nhà ga kho tổ bay hỏi, không kiểm tra lại nên nhớ không chính xác nên vẫn để tàu đi.

Để tránh sự việc xẩy ra phòng đã có bản update các trang thiết bị và những sân bay không tiếp nhận tàu hỏng APU và yêu cầu ( update thường xuyên)

* Trực ban:

–  Nắm TT về hỏng APU gửi SITA cho các đơn vị, gửi kèm cho điều phái, đồng thời ktra lịch bay nếu tàu hỏng APU vẫn xếp đi các sân ko đủ điều kiện thì đổi ngay tàu

– Đi các sân bay lẻ xác nhận với OCC về tình trạng hoạt động của các xe phục vụ đặc biệt là xe khởi động khí ASU khi điều hành chuyến bay

* Điều phái

–  Nắm thông tin tàu hỏng để không làm kế hoạch, yêu cầu đổi CFP

– Khí tổ bay gọi VHF vào xác nhận phải xác nhận với trực ban trước khi trả lời tổ bay