• Category Archives hướng dẫn
 • Sân bay không dùng APU

  Lưu ý: Check lịch bay hàng ngày
  Check CFP – nếu các tàu hỏng APU không xếp lịch đi Thành Hóa, Pleiku, Chu Lai, Cần Thơ
  Tàu hỏng APU có 3 dạng
  1 APU – INOP toàn bộ: cần cả 3 xe hoặc tối thiểu cần xe Điện GPU và Khởi khí (ASU)
  2. APU chỉ hỏng BLEED — tối thiểu cần xe khởi động khí (ASU)
  3. APU chỉ hỏng GEN — Tối thiển cần xe điện GPU
  Điều phái chỉ chấp nhận kế hoạch bay khi sân bay đủ điều kiện như trên cho tàu hỏng APU
  Trực ban- Update tàu hỏng APU và đối chiếu lịch bay hàng ngày – CFRM với OCC trước chuyến bay
  DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ MÁY BAY HỎNG APU

  Continue reading  Post ID 843


 • ADIZ của Bangladesh

  Dieu phai luu ý nhan ADC number  – AIR defense clearance truoc mỗi chuyên bay đi châu au, ghi vào 2 bản release và briefing kỹ với tổ bay nhea. Bắt đầu từ đêm nay.tks

  ———- Forwarded message ———-
  From: Nguyen Vu Phong-OCC GM <phongnv@vietnamairlines.com>
  Date: Jan 26, 2018 5:00 PM
  Subject: Triển khai quy trình bổ sung liên quan đến ADIZ của Bangladesh
  To: vnaops@gmail.com,Duty Manager-OCC <dutymanager.occ@vietnamairlines.com>,Duty Manager Assistant-OCC <dm_assistant.occ@vietnamairlines.com>,Phan Huu Son-OCC DGM <sonphanhuu@vietnamairlines.com>,Dang Ngoc Anh-OCC DGM <ngocanhdang@vietnamairlines.com>,Hoang Nhan Cao-OCC <caohn@vietnamairlines.com>,Pham Xuan Cuong-OCC <cuongpx@vietnamairlines.com>,Nguyen Chi Thanh-OCC <thanhnguyenchi@vietnamairlines.com>,Tran Van Doanh-OCC <doanhtv@vietnamairlines.com>,Vu Quang Huy-OCC <huyvq@vietnamairlines.com>,Tran Dai Binh-OCC <binhtran@vietnamairlines.com>,Nguyen Quoc Tuan-NOC DGM <tuannq@vietnamairlines.com>,Le Hong Quan-TOC GM <quanlh@vietnamairlines.com>,Truc Ban-TOC <trucban.toc@vietnamairlines.com>,trucbannoc@gmail.com
  Cc: Dinh Van Tuan-OCC Director <tuandinh@vietnamairlines.com>,Nhu Huy Hung-OCC Deputy Director <hungnh@vietnamairlines.com>,Truong Hai Nam-OCC Deputy Director <namtruonghai@vietnamairlines.com>,Tran Van Kiem-OCC GM <kiemtv@vietnamairlines.com>

  Kinh gửi TBT, DSP, NOC, TOC

   

  Từ 01 tháng 2 năm 2018, Bangladesh sẽ đưa vùng nhận dạng phòng không ADIZ vào hoạt động.

  NOTAM và AIP SUPP liên quan được gửi kèm.

  Liên quan đến hoạt động của VNA đi qua vùng này, đề nghị Điều phái và TBT lưu ý thực hiện quy trình bổ sung sau:

   

  1. Trước các chuyến bay bị ản hưởng ít nhất 3h, DSP liên lạc với bộ phận quản lý của Bangladesh (mục 1 dưới đây) để lấy ADC number.

  Cách thức là gửi điện AFTN VGHSZQZX, VGHSFICX, request ADC nbr for the following flight, kèm theo là ATC FPL.

  1. Nếu đến 2h trước ETD không nhận được ADC Nbr, gọi trực tiếp đến số điện thoại của bộ phận kiểm soát, đề nghị cung cấp ADC Nbr.

  Đưa ADC nbr vào release.

  Điều phái NOC TOC briefing với tổ bay về ADC nbr, NOTAM và AIP 01/18 của Bangladesh.

  1. Nếu không nhận được ADC nbr trước khi bay, đề nghị tổ bay cất cánh đúng giờ. ADC NBR sẽ được gửi sau trên ACARS.
  2. Khuyến cáo tổ bay: nếu không nhận được ADC Nbr từ HDQ, contact AREA CONTROL CENTER (ACC) BANGLADESH và request ADC NBR trước khi vào FIR Bangladesh ,hoặc liên lạc Air Defence Unit on International Guard Frequency 6826 Hz/500Hz để nhờ hỗ trợ cấp ADC NBR.
  3. Nếu delay hơn 2h, cần req lại ADC NBR.

   

  Đề nghị các bộ phận lưu ý thực hiện nghiêm túc.

   

  Brgds/Phong

   

   

  VGFR FIR 201801376B6V01 A0032/18    18 01FEB0001/     PERM

  THE FLW AMDT/UPDATES ARE BROUGHT TO THE AIP-SUPP 01/2018:

  1. ACFT INTENDING TO OPR INTO, THROUGH OR WI BANGLADESH ADIZ SHALL

  OBTAIN ADC NR FM THE FLW CONTACT DETAILS.

  TELEPHE: +880 2 8901081

  FAX    : +880 2 8901081

  E- MAIL: ADNC AT THE RATE OF BAF.MIL.BD

  AFTN   : VGHSZQZX

  1. FLT OPR ON ATS RTE P646, N895, M770, L524 AND W112 SHALL NOT

  REQUIRED TO OBTAIN ADC NR UNLESS DEVIATED TOWARDS THE LAND

  MASS OF BANGLADESH.

  1. GUARD FREQ. 121.50 MHZ SHALL NOT BE USED TO CTC THE AIR

  DEFENCE UNIT.

  1. ARTICLE ‘L’ IN THE PROCEDURES FOR AIR DEFENCE CLEARANCE IN

  THE AIP-SUPP SHALL BE TREATED AS CNLD.

  1. FOR THE TIME BEING DOMESTIC FLT AND FLT OF STATE ACFT AND

  GENERAL AVIATION ACFT OF BANGLADESH SHALL NOT BE REQUIRED

  TO OBTAIN ADC NUMBER.

   

  =========

  BANGLADESH AIR-FORCE GOING TO ESTABLISH AIR DE-FENCE IDENTFICATION ZONE (ADIZ) FOR ALL   SCHEDULE/NON SCHEDULE FLTS TO/FROM OR OVF BANGLADESH. SO ALL THE FLTS HAVE TO TAKE

  AIR DE-FENCE CLEARANCE BEFORE ENTERING BANGLADESH FIR.

   

  FOR ADC: (ATS UNIT Contact Directly)

  # CONTACT DHAKA AREA CONTROL CENTER, BANGLADESH.

  8802901462,  8802901456,  8802901457,  8802901458,

  AFTN: VGHSZQZX, VGHSFICX

   

   

  1. WHEN SEND THE FLIGHT PLAN USE AT END (REQ ADC NUMBER FOR BANGLADESH) IN FLT PLAN,

  THEN SEND THE FLT PLAN TO VGHSZQZX, VGHSFICX.

  1. ADVISE ALL P.I.C WHEN COME FIRST CONTACT WITH AREA CONTROL CENTER (ACC) BANGLADESH,

  TAKE ADC NUMBER FROM THE CONTROLLER BY REQUEST BEFORE ENTERING BANGLADESH FIR.

   

  Thanks to you all.

   

  Brgds

  Rahman

  TRADE YOUNG

  ========================

   

  Best regards,

  NGUYEN VU PHONG (Mr.)

  General Manager | Operations Control and Dispatch

  Operations Control Center

  200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist., Ha Noi, Viet Nam

  Tel: (84-4) 38720 139; (84-4) 38732 732 ext. 2755

  www.vietnamairlines.com

  https://sites.google.com/site/vietnamairocc/

   

   

   

   

  PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
  Aeronautical Information Services AIP Supplement
  Civil Aviation Authority, Bangladesh
  Headquarters, Kurmitola,
  Dhaka-1229, Bangladesh.

  Publication Date: 07 DEC 2017. EFFECTIVE Date: 010000 FEB 2018.

  Subject: ESTABLISHING AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE OVER BANGLADESH
  Introduction
  As per the convention of International Civil Aviation (Chicago Convention), every state has
  complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory which can be ensured by
  imposing Air Defence Identification Zone (ADIZ). Bangladesh is establishing an ADIZ to form the
  first line of defence against aerial intrusions into Bangladesh airspace as this is vital to the national
  security. The ADIZ will be known as the Bangladesh ADIZ.
  The ADIZ will cover the airspace over the entire territory of Bangladesh as defined by its
  international border with India and Myanmar, and will be extended over the adjoining sea to the
  south as delineated by the following coordinates:
  (1) 210744.80N 891356.50E
  (2) 181554.12N 892147.56E
  (3) 164328.74N 892554.37E
  (4) 201306.30N 920007.60E
  (5) 200332.00N 915031.80E
  (6) 175234.06N 901504.66E
  The map shown in Annex A shows the Bangladesh ADIZ boundary
  PROCEDURE FOR BANGLADESH ADIZ FLIGHTS
  All flights of aircraft civil/military, Bangladeshi or foreign originating within the ADIZ and those
  penetrating the Bangladesh ADIZ shall obtain prior permission and Air Defence Clearance (ADC).
  The procedure for obtaining ADC is outlined in the following paragraphs:
  PROCEDURES FOR AIR DEFENCE CLEARANCE
  a. Aircraft intending to operate into, through or within the Bangladesh ADIZ shall obtain ADC
  number from the appropriate ATS unit before takeoff, except that the local flights
  conducted at any airport within, Dhaka FIR and within the relevant ATZ at or below 1000ft
  AGL. Shall not be required to get ADC number.
  b. All aircraft intending to overfly Bangladesh ADIZ or land in any airfield within Dhaka Flight
  Information Region (FIR) shall obtain ADC 10 minutes before entering the Bangladesh
  ADIZ. In case of departures from adjacent FIRs, where the prerequisites of 10 minutes
  advance notice is not feasible, ADC number shall be obtained before departure. The local
  flights at an airport having Control Zone when required/approved by ATC to operate
  beyond 05 NM but within the Control Zone shall not be required to get ADC number.
  TEL:+88-02-8901904-19/ 54065
  FAX: +88 02 8901411
  AFS: VGHQYOYX
  AIP SUPP
  01/18
  01 FEB 2018 c. ADC number shall be valid for the entire route, irrespective of intermediate halts for flight
  originating in and transiting through the Bangladesh ADIZ/Dhaka FIR.

  d. When departure is delayed by more than 02 hour at the aerodrome of departure or at
  intermediate halts, a fresh ADC number shall be obtained.

  e. In the event of communication difficulties at the place of departure, or delay in receipt of
  ADC number, the aircraft equipped with appropriate radio equipment may be allowed to
  take off with instructions to obtain ADC number immediately after airborne from the
  appropriate ATS unit.

  f. General Aviation/Chartered aircraft intending to operate to and from an airfield where no
  Air Traffic Services are available, shall obtain ADC number from the nearest BAF ATC Unit.
  The BAF ATC Unit will advise the appropriate ATS unit regarding the movement of that
  aircraft.

  g. Scheduled/Chartered/General Aviation aircraft returning to the aerodrome of departure
  on the same day may be issued with ADC number for return flight also. In the event of
  delay for more than two hour in excess of the estimated departure time for the return
  flight, a fresh ADC number shall have to be obtained.

  h. Unless in emergency, any aircraft entering the Bangladesh ADIZ and /or not following the
  appropriate ATS Routes shall be required to intimate the appropriate ATS Unit not less
  than 01 hour before the estimated entry.

  i. Any aircraft flying over the sea shall obtain clearance from appropriate ATS Unit to fly
  towards the land mass of Bangladesh.

  j. Aircraft approaching Bangladesh ADIZ off the ATS Routes shall provide the estimated time
  over the ADIZ boundary at least 10 minutes in advance.

  k. If unable to establish and maintain radio communication with appropriate ATS unit, the
  pilot shall contact the nearest Air Defence Unit on International Guard Frequency
  121.50MHz/6826 Hz/500Hz for positive identification prior to entering Bangladesh ADIZ.

  l. Unless otherwise authorized by appropriate ATS Authority, no aircraft will operate into,
  within or across Bangladesh ADIZ without functional radar transponder and automatic
  pressure altitude reporting equipment that automatically replies to interrogations by
  transmitting pressure altitude information in 100 ft increments.

  m. Aircraft flying without a valid ADC number or failing to comply with any restriction or
  deviating from flight plan will be liable to interception by Bangladesh Air Force Interceptor
  aircraft according to ICAO Standard Interception Procedure.
  88°00’E 89°00’E 90°00’E 91°00’E 92°00’E
  88°00’E 89°00’E 90°00’E 91°00’E 92°00’E
  21°00’E
  22°00’E
  23°00’E
  24°00’E
  25°00’E
  26°00’E
  21°00’E
  22°00’E
  23°00’E
  24°00’E
  25°00’E
  26°00’E
  20°00’E 20°00’E
  ANNEX-A
  BANGLADESH AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE
  19°00’E 19°00’E
  18°00’E 18°00’E
  17°00’E
  16°00’E
  0 40 40 80 120 160KM
  SCALE
  16°00’E
  17°00’E


 • Tại sao BR đc gọi là Mist trong bản tin metar ???

  There are a few things in a pilot’s life that affects him as much as the METAR.  The METAR can ground you or tell you that you’re legal to try an approach.  It’s one of those few things which follows you on every flight.  Since a pilot spends a fair amount of time reading these things, occasionally something odd pops up.  And then it nags at you.  An example of that is the METAR descriptor GR.  Why does GR mean hail?  Wouldn’t you think they’d choose HL?  Perhaps that’s too close to HELL.  And that might confuse pilots who frequently see SS (Sandstorms) DS (Dust Storms) and VA (Volcanic Ash) which I think of as forms of weather hell.

  So I decided to look at the whole list of METAR descriptors.  Here they are:

   

  Continue reading  Post ID 843


 • Không có ADS-B , có vào được Úc ???

  Máy bay mà hỏng ADS-B thì về nguyên tắc thì vẫn bay vào đc. Nhưng có một vài điều kiện sau đây ???

  The authorisation in section 4 is subject to the following conditions:
  (a) the aircraft must be equipped with an SSR transponder;

  (b) for operations in OCA and Oceanic Class G Airspace — the operation must
  be planned but may be planned at any flight level or altitude;

  (c) for operations in Continental Airspace — the operation must be planned
  below FL290;

  (d) for operations in SSR surveillance airspace — the operation may proceed at
  or above FL290 only if the pilot of the aircraft is given clearance for the
  flight by ATC;

  (e) the flight plan for the operation must include the following details at
  item 18 of the plan: RMK/NIL ADSB AUTH.

  Continue reading  Post ID 843