Triển khai phục vụ series chuyến bay CGO VN5736.5 SGN-CXR-NNG-SGN STD: 00h45LT bắt đầu từ 05/07/2021

– Trong tháng 07/2021 dự kiến sẽ có series cb CGO đi NNG bắt đầu từ ngày 05/07/2021 theo KH như sau:

+ A321 VN5736.5 SGN-CXR-NNG-SGN STD: 00h45LT.

+ Chặng SGN-CXR bay FER. Chặng CXR-NNG-SGN chở CGO cabin.

+ Tại SGN, tổ bay sẽ đi từ khu cách ly tại SGN, đi qua cổng 08 và ra thẳng máy bay để bay cả 03 chặng bay trên.

– D/N mọi người thực hiện cung cấp cho phi công tại tàu bay chuyến bay VN5736 SGN-CXR  STD: 00h45LT bao gồm:

+ 01 CFP giấy chặng CXR-NNG.

+ 01 wifi box (để sử dụng cho chặng NNG-SGN).

+ Vật tư y tế để phi công sử dụng cho cả 3 chặng SGN-CXR-NNG-SGN theo định mức:

  * Khẩu trang y tế: 03 cái/phi công;

  * Khăn cồn: 03 gói/phi công;

  * Đồ bảo hộ cấp 2: 02 bộ/phi công;

  * Găng tay: 03 đôi/phi công.

* Lưu ý: Điều phái cấp phát Ipad cho phi công; upload WX, PIB cho chặng SGN-CXR, CXR-NNG theo qui trình hiện hành.

Trân trọng cám ơn.

Brgds/Nam Hải.