Author Archives: naxp

Author Avatar Image
registered
2015-08-13 04:51:39

Recent post

Sân bay không dùng APU
Categories :Dispatch, Hướng dẫn
Tag :
Mẫu Wind Record cho B787
Categories :Dispatch
Tag :
Nâng cao tính chính xác của CFP !!! (040618)
Categories :Dispatch
Tag :
Áp dụng quy định gửi FPL từ xa
Categories :Dispatch
Tag :
ADIZ của Bangladesh
Categories :Dispatch
Tag :
Tại sao BR đc gọi là Mist trong bản tin metar ???
Categories :Dispatch, Khí Tượng
Tag :
Không có ADS-B , có vào được Úc ???
Categories :Dispatch
Tag :
Quy định tcas của VNA (100117)
Categories :Dispatch
Tag :
Federal Aviation Administration Radar Services
Categories :ATC
Tag :
Separation Standards
Categories :ATC
Tag :