Daily Archives

05 01 2020

00:00.
01:00.
02:00.
03:00.
04:00.
05:00.
06:00.
07:00.
08:00.
09:00.
10:00.
11:00.
12:00.
13:00.
14:00Thay đổi cách thức lấy hồ sơ khí tượng cho các chuyến bay xuất phát từ CXR và TBB từ ngày 01/01/2020
15:00.
16:00.
17:00.
18:00.
19:00.
20:00.
21:00.
22:00.
23:00.
24:00.