https://met.mirats.vn/

Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng. Dựa trên công văn số 441/KL phòng Không Lưu Công ty Quản lý bay miền Trung ngày 25/12/2019, em đã tạo tài khoản cho Trung tâm Điều hành khai thác Tân Sơn Nhất để truy cập vào website khí tượng Hàng không Đà Nẵng với:

User: ttdhkttsn

Pass: Ttdhkttsn2020

Địa chỉ website khí tượng: https://met.mirats.vn/

Sau khi truy cập vào được website với user và pass trên, bên Đội Kỹ thuật Khí tượng khuyến cáo Trung tâm điều hành khai thác TSN nên đổi pass để đảm bảo thông tin.

 

Cách đổi:

-Bên góc phải website, nhấn vào Your Profile

-Tại dòng Your password: bấm nút Change

+Old password: Nhập vào pass đã cấp nêu trên

+New password: Nhập vào pass mới

+Confirm new password: Nhập vào pass mới

-Chọn Save setttings

Nếu cần hỗ trợ thêm, anh vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0914417799