Quy định tcas của VNA (100117)

Dear all Dispatchers,

Liên quan đến hạn chế của tàu bay khai thác khi TCAS Inop (cụ thể trường hợp ngày hôm nay 14JAN2017: VN253 tàu bay A330-VNA375),

Trực ban OCC có ý kiến như sau:

–       Các điều phái viên nắm chắc văn bản liên quan, Briefing rõ ràng với tổ lái/Cơ trưởng chuyến bay ngay tại phòng Dispatch hoặc ngay khi bàn giao kế hoạch bay cho tổ lái.

–       Trực ban OCC đính kèm 03 files tài liệu liên quan đến TCAS Inop của đội tàu A330, trên cơ sở đó tham chiếu đến các đội tàu bay khác, văn bản hiện hành có hiệu lực thấp nhất là MEL (đã được CAAV phê chuẩn cho Vietnamairlines khai thác trong trường hợp có phát sinh Defect).

 

Đề tránh chuyến bay bị delay không đáng có, đề nghị các điều phái viên chú ý thực hiện trong công việc hàng ngày.

Lãnh đạo Phòng điều hành khai thác NOC, TOC, DOC chỉ đạo các Điều phái viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Many thanks and best regards

Hoàng Đức Công/Duty Manager.

 

Si: 3 files (Trích từ AIP VN / MEL A330)