Runway

Runway – Đường băng- Phi đạo được thiết kế/xây dựng rất đặc biệt và luôn luôn theo hướng gió. Trung bình để xây 1 đường băng ngườI ta cần khoảng 10 năm quan sát hướng gió trước khi quyết định xây dựng đường băng theo hướng nào. Vì đường băng được xây dựng theo hướng gió nên việc đặt tên cho đường băng cũng theo hướng luôn.

 

Ví dụ nếu đường băng được xây dựng ở nơi mà gió chính Bắc (360 độ) chủ yếu thì đường băng sẽ có tên đường băng 36/18, nếu có thêm 1 đường băng thì sẽ 36R(Right)/18L(Left) + 36L/18R, nếu có 3 đường băng cùng hướng đó thì sẽ có thêm đường băng 36C(Center)/18C(Center). Đôi khi một sân bay có các đường băng đan nhau, tức không cùng hướng, vì những nơi này gió các mùa thay đổi quá khác biệt.