Jetstreams

Jetstreams thực chất những  dòng sông“ bằng khí luân chuyển trên độ cao lớn từ khoảng 10-20 km.
Ở xích đạo nóng chảy mỡ thì khí bốc lên cao lằm tăng áp suất trên độ cao lớn (18-20km), trong khi áp suất tại mặt đất thì giảm. Còn ở cực Bắc hay cực Nam thì ngược lại, lạnh teo trym, nên áp suất không khí dưới mặt đất lớn, nhưng trên cao lại nhỏ đi.

 

Thế cho nên trên độ cao lớn khí dồn từ xích đạo về các cực. Nhưng quả đất lại quay từ Tây sang Đông, sinh ra lực (ảo) Coriolis, làm cho các dòng khí cũng bị „chảy“ theo đường cánh cung khi lên cực Bắc.

Hiện tượng này được bọn Bomberpilot của Mẽo phát hiện ra trong WW2. Ngày nay hàng không dân dụng lợi dụng các dòng chảy (Jetstreams) để tiêt kiệm nhiên liệu và giảm thời gian bay khi đi từ Tây qua Đông (Trái đất quay từ Tây qua Đông).